Polasaí Teanga

Polasaí Teanga

Aithníonn Solas Nua a thábhachtaí is atá sé seirbhísí
a chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla le freastal
go sásuil ar riachtanais na gcustaiméirí go léir.

Cuirfidh Solas Nua go leor acmhainní ar fáil le
beartas teanga a fheidhmiú d’fhonn seirbhísí
a sheachadadh sa dá theanga oifigiúil.

Leis an rún seo tacaíonn Páirtithe an Ghnó le hiarrachtaí
le seachadadh seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí
na heagraíochta a fheidhmiú sa dá theanga oifigiúla. 

Seirbhísí
  • Dearadh
  • Margaíocht
  • Fógraíocht
Contact
title-line